Borelioza

Boreliozę możemy nazwać epidemią XXI wieku, cierpi na nią coraz większa część populacji, a mimo to diagnozowana jest często dopiero w zaawansowanym stadium.  Borelioza jest chorobą przenoszoną przez kleszcze, spowodowaną przez bakterię zwaną ,,spirochete” lub ,,Borrelia burgdorferii” (nazwa używana w Stanach Zjednoczonych). Do zarażenia dochodzi podczas ukąszenia przez osobnika przenoszącego bakterię (nosiciela). Borrelia burgdorferii należy do mikroaerofili – mikroorganizmów wymagających do życia stężenia tlenu niższego niż w ziemskiej.