Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych

Tlenoterapia hiperbaryczna ma istotne znaczenie w leczeniu chorób układu kostno – stawowego, stosowana jest między innymi w takich przypadkach jak:

Urazy sportowe

W sporcie wyczynowym, jak i rekreacyjnym często dochodzi do uszkodzeń tkanek miękkich. Zastosowanie hiperbarii tlenowej powoduje skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności ruchowej. Polecana jest wyczynowym sportowcom z urazami mięśniowymi kończyn dolnych powstałymi w trakcie zawodów lekkoatletycznych, uprawiania piłki nożnej i innych dyscyplin sportowych.

Osteochondroza

Terapia hiperbaryczna ma wysoką efektywność terapeutyczną, u pacjentów z nasilonymi dolegliwościami neurologicznymi w przebiegu osteochondrozy, szczególnie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym, w przypadku braku odpowiedzi na leczenie konwencjonalne.

Zapalenie kości

Powoduje zwiększenie ilości tlenu rozpuszczonego fizycznie w osoczu i poprawę przepływu krwi w uszkodzonych kończynach, a w konsekwencji wzrost ciśnienia tlenu w kościach i otaczających je tkankach miękkich, co prowadzi do pobudzenia aktywności makrofagów i fibroblastów oraz nasila angiogenezę, co powoduje ustępowanie stanu zapalnego i przyspieszenie procesu gojenia.

Ponadto, hiperbaria tlenowa wykazuje efekt bakteriobójczy, zwłaszcza w przypadku bakterii beztlenowych stanowiących częsty czynnik etiologiczny pourazowych zakażeń kości.

Tlen hiperbaryczny wykazuje silne działanie ochronne w przypadku wykonanych operacyjnie płatów mięśniowych, skórno – mięśniowych oraz skórnych stosowanych w leczeniu szczególnie opornych na klasyczna terapię zapaleń kości.

Leczenie złamań kości metodą Ilizarova

Jedną z metod terapeutycznych stosowanych w ortopedii w leczeniu złamań otwartych kości długich jest technika Ilizarova. Ciężkim złamaniom towarzyszy różny stopień niedokrwienia oraz współistniejące urazy tkanek miękkich. Zastosowanie hiperbarii tlenowej przyspiesza zrost uszkodzonej kości oraz wpływa korzystnie na mikrokrążenie w okolicy rany pourazowej.

Fibromialgia

Fibromialgia to zespół chorobowy, który charakteryzuje się długotrwałym, wieloogniskowym bólem tkanek miękkich. Po zastosowaniu hiperbarii tlenowej istotnie zmniejsza się liczba bolesnych punktów uciskowych oraz znamiennie podwyższa się próg bólowy.

Normobaria realizuje wszystkie pozytywne działania Hiperbarycznej Terapii Tlenowej (HBOT) w dodatku powiększając ich efektywność dzięki dwutlenkowi węgla i wodorowi, jednocześnie eliminując wszystkie jej zagrożenia i ryzyka jak i wszelkie jej niedogodności.

Napisz komentarz