Rehabilitacja po zabiegach ortopedycznych

Tlenoterapia hiperbaryczna ma istotne znaczenie w leczeniu chorób układu kostno – stawowego, stosowana jest między innymi w takich przypadkach jak: Urazy sportowe W sporcie wyczynowym, jak i rekreacyjnym często dochodzi do uszkodzeń tkanek miękkich. Zastosowanie hiperbarii tlenowej powoduje skrócenie czasu powrotu do pełnej sprawności ruchowej. Polecana jest wyczynowym sportowcom z urazami mięśniowymi kończyn dolnych powstałymi w trakcie zawodów lekkoatletycznych, uprawiania piłki nożnej i innych.

Rehabilitacja sportowa

Środowisko zwiększonego ciśnienia występujące w komorze hiperbarycznej przyczynia się do zwiększonej absorpcji tlenu przez organizm. Dostawa większej ilości tlenu i to przy wysokim ciśnieniu przyczynia się do stymulacji szpiku kostnego, do produkcji komórek macierzystych, przez co w krwiobiegu znajduje się ich ośmiokrotnie więcej niż w normalnych warunkach. Podwyższone stężenie tlenu we krwi przyczynia się również do dostarczenia większej ilości tlenu do narządów oraz stymuluje naturalny proces gojenia ran. Dzięki.

Obniżone libido u kobiet

Komora hiperbaryczna a wspomaganie leczenia zaburzeń seksualnych.Tym, co wyróżnia tlenoterapię na tle innych metod leczenia, jest wykorzystanienaturalnego wpływu tlenu na organizm. Podanie tego pierwiastkapod ciśnieniem większym niż atmosferyczne sprawia, że do krwi trafiają jegowiększe ilości. Co za tym idzie, narządy wewnętrzne stają się lepiej ukrwione.Korzystne właściwości tlenu ulegają zatem zwielokrotnieniu.Tlenoterapia nie pozostaje bez wpływu na cały organizm. Dzięki dotlenieniupoprawia się ukrwienie wszystkich organów, a poszczególne układy.

Zespół Downa

Chromosom 21 jest jednym z  23 ludzkich chromosomów. W normalnych warunkach istnieją dwie kopie każdego chromosomu: po jednym od każdego rodzica. Dodanie trzeciej kopii chromosomu 21 od matki bądź ojca, jest zwykle przyczyną zespołu Downa. Pomimo tego, że powszechnie informacje te nie są doceniane, ważne jest, że znacząco rozpoznajemy stopień, w jakim problemy zdrowotne występujące w Trisomii 21, są konsekwencją zaburzeń metabolicznych wynikających ze zmian genetycznych..

Zespół Aspergera

W Zespole Aspergera mowa i inteligencja dziecka (zdolność do myślenia, świadomość) są zazwyczaj na typowym dla danego wieku poziomie lub czasami nawet powyżej średniej. Zespół Aspergera jest rozpoznawany jako schorzenie z tej samej grupy zaburzeń rozwojowych co autyzm. Jakkolwiek dokładna diagnoza jest bardzo istotna, może się ona zmienić w miarę rozwoju dziecka. Zauważalne u małego dziecka ślady autyzmu mogą ulec złagodzeniu w miarę jak dziecko dorasta i powoli uczy.

Mózgowe porażenie dziecięce

W przeszłości w Rosji powszechną praktyką u pacjenta pediatrycznego było zastosowanie tlenoterapii hiperbarycznej. HBOT stosowano w resuscytacji, niewydolności oddechowej, wrodzonych urazach czaszkowych, w chorobie hemolitycznej u noworodków i in. Na konferencji „Nowe horyzonty tlenoterapii hiperbarycznej” w Orlando na Florydzie w 1989 roku, przedstawiono wyniki badań z rehabilitacji metodą HBOT ponad 230 pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pacjenci byli leczeni w początkowych etapach od 1985 roku w Sao Palo, Brazylii (Machado 1989)..

Autyzm

Na świecie terapia hiperbaryczna u dzieci z  autyzmem jest powszechnie stosowana, trzeba jednak zaznaczyć, że nie mówimy o wyleczeniu, ale o poprawie elementów zachowania, a tym samym jakości życia dzieci autystycznych, jak i  ich rodzin. Amerykańskie badania potwierdzają, że 40 godzin w komorze hiperbarycznej może poprawić funkcjonowanie pacjentów. Poprawa ta polega między innymi na: poprawie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, większej aktywności, zaangażowaniu, koncentracji, zmniejszeniu się frustracji i lękliwości,.

Powikłania cukrzycy

Rany przewlekłe stają się coraz to większym problemem współczesnego, starzejącego się społeczeństwa. Szacuje się, że w Polsce osoby cierpiące z tego powodu obejmują liczbę 500 tys. chorych, a w Europie liczba ta sięga 3 milionów. Często skutkiem ran przewlekłych goleni oraz stopy cukrzycowej są amputacje kończyn dolnych. Niestety, w Polsce liczba amputacji jest prawie 10 krotnie większa, niż liczba amputacji w krajach Europy Zachodniej..

Migrena

Migrenowe bóle głowy  uznawane są za chorobę cywilizacyjną. Nowatorskim i bardzo skutecznym  sposobem jest terapia w komorze hiperbarycznej, która poprzez dotlenienie tkanki mózgowej i poprawę przepływu krwi daje zaskakująco dobre rezultaty w eliminacji objawów migreny. W trakcie zabiegu w komorze hiperbarycznej znacznie poprawia się przepływ krwi w mózgu, co wpływa na zmniejszenie objawów migreny. Dzięki temu, że tlen w dużym stężeniu pojawia się we krwi ale także w osoczu jak i płynie.