Autyzm

Na świecie terapia hiperbaryczna u dzieci z  autyzmem jest powszechnie stosowana, trzeba jednak zaznaczyć, że nie mówimy o wyleczeniu, ale o poprawie elementów zachowania, a tym samym jakości życia dzieci autystycznych, jak i  ich rodzin. Amerykańskie badania potwierdzają, że 40 godzin w komorze hiperbarycznej może poprawić funkcjonowanie pacjentów. Poprawa ta polega między innymi na: poprawie umiejętności komunikowania się z otoczeniem, większej aktywności, zaangażowaniu, koncentracji, zmniejszeniu się frustracji i lękliwości,.