Autyzm

Na świecie terapia hiperbaryczna u dzieci z  autyzmem jest powszechnie stosowana, trzeba jednak zaznaczyć, że nie mówimy o wyleczeniu, ale o poprawie elementów zachowania, a tym samym jakości życia dzieci autystycznych, jak i  ich rodzin. 
Amerykańskie badania potwierdzają, że 40 godzin w komorze hiperbarycznej może poprawić funkcjonowanie pacjentów. Poprawa ta polega między innymi na:

  • poprawie umiejętności komunikowania się z otoczeniem,
  • większej aktywności, zaangażowaniu, koncentracji,
  • zmniejszeniu się frustracji i lękliwości,
  • polepszeniu kontaktu wzrokowego,
  • poprawie rozumienia języka, przyswajania nowych pojęć i słów,
  • wzroście apetytu,
  • lepszym funkcjonowaniu jelit.

Spektakularne efekty terapii hiperbarycznej spowodowane są tym, że każdorazowe przebywanie w komorze hiperbarycznej dotlenienia mózg oraz powoduje lepsze dokrwienie komórek. Eliminuje też toksyny, które mają swój udział w rozwoju choroby. Prawie 10 – krotnie zwiększa produkcję komórek macierzystych, znacznie redukuje stres oksydacyjny, zwiększa znacznie produkcję nowych mitochondriów, eliminuje duże ilości bakterii i drożdżaków, a także redukuje stany zapalne. Terapia hiperbaryczna jest stosowana nie tylko w leczeniu autyzmu, ale też stanowi szansę na poprawę jakości życia osób z zespołem ASPEGERA czy ADHD. Pobyt w komorze w znaczącym stopniu pobudza pracę układu nerwowego.

Nadal nie znaleziono przyczyny problemów neurologicznych leżących u podstaw autyzmu. Badania nad układem nerwowym doprowadziły zachodnich lekarzy i naukowców do wniosku, że znaczącym czynnikiem w leczeniu autyzmu może być zapewnienie komórkom mózgowym odpowiedniego poziomu dotlenienia przy wykorzystaniu komory hiperbarycznej.

Wielu psychiatrów i psychologów zachęca do wizyt w komorach hiperbarycznych, co pozwala stymulować rozwój dziecka na płaszczyźnie neurologicznej. Komora hiperbaryczna ułatwia neuroprzewodnictwo poszczególnych części mózgu poprzez aktywowanie komórek nerwowych.

Normobaria realizuje wszystkie pozytywne działania Hiperbarycznej Terapii Tlenowej (HBOT) w dodatku powiększając ich efektywność dzięki dwutlenkowi węgla i wodorowi, jednocześnie eliminując wszystkie jej zagrożenia i ryzyka jak i wszelkie jej niedogodności.

Napisz komentarz