Grzybice

Grzybice skóry a oxyterapia
Liczne badania naukowe potwierdzają, że terapia wszelkiego typu zmian
skórnych, włącznie z grzybicami, przynosi o wiele lepsze efekty, kiedy połączy
się ją z oxyterapią. HBOT znacząco podnosi skuteczności farmakoterapii,
zwłaszcza antybiotykoterapii; prócz tego zdecydowanie skraca jej czas. Według
lekarzy to zasługa właściwości przeciwgrzybiczych tlenoterapii, za które
odpowiada zwiększona produkcja wolnych rodników opartych na tlenie
w warunkach hiperoksycznych (normobarycznych). Bez enzymów
antyoksydacyjnych grzyby są bardziej podatne  na działanie oxyterapii – łatwiej
je zlikwidować. Istnieje też możliwość, że HBOT pośrednio wpływa
na eliminację drobnoustrojów, przywrócenie fagocytozy czy hamowanie
rozwoju powikłań cukrzycowych takich jak kwasica mleczanowa.
U pacjentów z grzybicami skórnymi włączenie w proces leczenia tlenoterapii
hiperbarycznej pozytywnie wpływa nie tylko na efektywność likwidowania
samych zmian. Zmniejszały się także – albo istotnie ograniczały – powikłania
wywołane farmakoterapią.
Leczenie grzybicy skóry tlenoterapią
Hiperbaria dotlenia tkanki, pobudza komórki do pracy i regeneracji, przyspiesza
procesy odnowy oraz skraca okres leczenia. Pozytywne wyniki badań nad jej
potencjałem pozwalają mieć pewność, że metoda będzie coraz częstszym
elementem terapii kombinowanych pacjentów z grzybicami skóry – i nie tylko.
Normobaria realizuje wszystkie pozytywne działania Hiperbarycznej Terapii
Tlenowej (HBOT) w dodatku powiększając ich efektywność dzięki
dwutlenkowi węgla i wodorowi, jednocześnie eliminując wszystkie jej
zagrożenia i ryzyka jak i wszelkie jej niedogodności.