Urazy mięśniowo-szkieletowe

Liczne prace eksperymentalne i badania doświadczalnepotwierdziły korzystne oddziaływanie tlenoterapiihiperbarycznej HBOT na przebieg procesów metabolicznychi regeneracyjnych zachodzących w tkance kostnej, chrząstce, strukturachokołostawowych oraz w mięśniach szkieletowych. Wykorzystanie tlenuhiperbarycznego w leczeniu chorób układu kostno-stawowego dotyczy przedewszystkim martwicy kości o różnym podłożu oraz zapaleń kości o charakterzeprzewlekłym.Po ciężkich urazach kości i tkanek miękkich kończyn dołączeniedo postępowania chirurgicznego hiperbarii tlenowej powoduje zmniejszenieczęstości wykonywanych amputacji lub co najmniej ograniczenie ich poziomu.U pacjentów z nasilonymi dolegliwościami neurologicznymiw przebiegu osteochondrozy obserwuje się wysoką efektywność terapiihiperbarycznej, szczególnie w połączeniu z leczeniem chirurgicznym,w przypadku braku odpowiedzi na leczenie konwencjonalne.W przebiegu osteoporozy stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej u pacjentówprowadzi.